Indkaldelse til generalforsamling i DSBD 2021:

Fredag d. 5 november

DGI-byen København

Kl. 15.30:

 • 1.Valg af dirigent:
 • 2.Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD’s register
 • 3.Indkomne forslag.
 • 4.Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent
 • 5.Valg til bestyrelsen
 • 6.Valg af revisor og revisor suppleant .
 • 7. VEdtægtsændringer
 • 7.Eventuelt

Medlemsmøde 5 November DGI-byen København,

 

Hvis ikke du allerede har booket dagen - så sørg for at have fri til at deltage i medlemsmøde 5 november 2021

 

Husk tilmelding til Per Kjærsgaard og sikre dig at du er medlem (ses på DADL.dk)

 

Dagsorden:

09.30           Resultater fra audit

10-12.15     Teknologi:          Proces omkring udbud v Anders Schou og Anders Dalsgaard

10.30-10.45 Pause

-         Værdi af teknologi

 • For patienterne for behandlere (Nationale netværk for teknologi – nyt spørgeskema v Louise Lundby

-         Rundbordsdiskussion

 • Rutiner i klinik – hvordan vælges udstyr
 • Pres fra forældre og industri

12.15-13.15: Frokost

13.15           Steno centre

                      Status på initiativer (5*15 min?)

                      Herunder status på struktur og samarbejde med partnerhospitaler

14.15           Pause

14.30           Klinik

Cases: fra OUH omkring hyperinsulinisme, hypoglykæmi og IgG aktivitet hos nyopdaget pige, v Henrik Christesen

Projekt omkring CGM og livskvalitet hos forældre v Line Aagaard Hasselbalch

Det nationale diabetesnetværk v Christina Bjørn

            Status på Nasal glucagon?

15.30-16.00                    Generalforsamling - se på hjemmesiden vedr vedtægts ændringer

 

 

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Her ligger de nyeste kliniske retningslinier

Læs mere...

Vi har sendt følgende til sundhedsstyrelsen.

Vi vælger i DSBD at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger, fordi det er vigtigt at vi taler med en stemme. MEn samtidig er der indtil videre ikke grund til at tro velregulerede børn ikke kan opfattes som sunde og raske børn, når det gælder Coronavirus:

Til sundhedsstyrelsen,

Vi har læst jeres anbefaling vedr. børn med diabetes og Coronavirus.

Vi er forundrede over, at man sidestiller børn med en velreguleret diabetes med børn med moderat og svær sygdom.

I  vores dagligdag gør vi meget ud af at forsikre at børn med diabetes netop er sunde og raske, så længe de passer deres diabetes. Vi har samarbejde og kontakt med op til 70 forskellige centre, som behandler børn med diabetes rundt omkring i verden. Beskeden er den samme, børn med diabetes er IKKE i en speciel høj risiko for at få svær sygdom med Coronavirus.

Vi vil meget gerne henstille til, at vi følger international guidelines:

https://www.ispad.org/news/494473/COVID-19-and-Children-with-Diabetes.htm

Vi ser det som et stort problem at børn med diabetes opfattes som moderat til svært syge. Det er der generelt ikke belæg for. Vi vil langt hellere sikre fokus på, at familien får optimeret deres børns glykæmiske regulation, som vil have LANGT større betydning for deres fremtid, end at de holdes hjemme fra skole i den aktuelle situation, med den viden vi har nu.

Vi vil derfor tilskynde til at teksten ændres – så at velregulerede børn og unge kan starte op i institution/skole på lige fod med jævnaldrende og at vores unge i gymnasiet/HF kan starte op og gå til eksamen. Undtagelser herfor er børn med svær dysregulation eller anden alvorlig sygdom (her tænker vi ikke på cøliaki eller thyreoideasygdom),

Læs mere...

Husk at sætte kryds i kalenderen til medlemsmødet 15 november 2019 i Odense.

 

HbA1c slides fra BES mødet i Middelfart:

 

HbA1c under 13 aar

HbA1c over 13 aar

 

mvh Jannet