Organisationen

 

DSBD er organiseret omkring en bestyrelse, der samtidig bestyrer for DSBD og Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) samt en række underudvalg.

 

Bestyrelsen består af:

 • Formand:
  Overlæge Mette Madsen, Børne- og ungeafdelingen, Ålborg Universitets Hospital og Steno Diabetes Center Nordjylland, 9000 Ålborg. Mail 
  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Næstformand:
 • Overlæge Malene Søborg Heidemann, Børne og unge afdelingen, HC Andersen Børne Hospital, 5000 Odense
 • Øvrige bestyrelses medlemmer:
 • Kasserer: Overlæge Per Kjærsgaard, Børne- og unge afdelingen, Regionshospitalet Herning, mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Sekretær: Afdelingslæge Benedicte Dessau-Arp, afsnit for børn og unge, Sygehus Sønderjylland, 6200 Aabenraa
  Kontakt til steno-udvalg: Afdelingslæge Annette Korsholm Mouritsen, Børne og unge afdelingen, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde, 4000 Roskilde
 • Suppleanter:
  Overlæge, Lene Lyngsøe, Børne og unge klinikken, Steno Diabetes Center Copenhagen, 2730 Herlev
 • Overlæge, Anders Jørgen Schou, Børne og unge afdelingen, HC Andersen Børne Hospital, 5000 Odense
 • Overlæge, Malene Boas, Børne og unge afdelingen, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde, 4000 Roskilde

 

Associerede:

Overlæge Kasper Ascanius Pilgaard, SDCC - (Medlemsmøderne) Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Overlæge Jannet Svensson, SDCC (Diabetes registeret)

Overlæge Christina Bjørn, Esbjerg, SDCS (Nationale diabetes netværk)

Overlæge Niels Birkebæk, SDCA (forskningsudvalget)

Overlæge Birgitte Hertz, Kolding, SDCS (Steno partner repræsentant)

Overlæge Jesper Johannesen, SDCC (Instruksudvalget)

 

Desuden er følgende associeret til bestyrelsen:

 • Diabetesforeningen ved Anne-Marie Wegener


Ifølge vedtægterne er DSBD’s bestyrelse også bestyrelse for Det danske Register for Børne- og Ungdomsdiabetes med tilhørende Biologisk Bank.
Bestyrelsen har været suppleret med registerets daglige ledelse og lederen af Biobanken.

Registrets daglige ledelse består af:

 • Overlæge, ph.d. Jannet Svensson.

 • Lederen af Biobanken er professor, forskningsoverlæge dr. med. Flemming Pociot.
Underudvalg

Forskningsudvalg

 • Niels Birkebæk (formand)

 • Jesper Johannesen
 • Anders Jørgen Schou

 • Siri Fredheim

Kommissorium:
At fremme forskning og øge kvaliteten af behandlingen af børn og unge med diabetes. Forskningsudvalget skal endvidere vurdere og hjælpe med udformning af DSBD protokoller.


Mødeudvalg

 • Kasper Pilgaard (formand)

 • Lene Lyngsøe
 • Jane Thomsen

Kommissorium:
At tilrettelægge DSBD’s medlemsmøder i samarbejde med bestyrelsen.


Informationsudvalg (trænger til revision)

 • Jannet Svensson (formand)
 • Birgitte Hertz

Kommissorium:
At formidle medlemskommunikation, nyhedsbreve og ajourføring af DSBD’s hjemmeside


Instruksudvalg

 • Jesper Johannesen (formand)

 • Birgitte Hertz

 • Jannet Svensson

 • Mette Madsen

 • Per Kjærsgaard

 • Birthe Olsen

Kommissorium:
At sikre løbende udvikling og revision af instrukser udgående fra DSBD.