Organisationen

DSBD er organiseret omkring en bestyrelse, der samtidig bestyrer for DSBD og Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) samt en række underudvalg.

Bestyrelsen består af:

 • Overlæge, Phd. Jannet Svensson, Børneafdelingen, Herlev Hospital, Formand for DSBD siden 2015

 • Overlæge Mette Madsen, Børneafdelingen, Aalborg Sygehus, valgt 2015 (Næstformand), genvalgt 2018

 • Overlæge Per Kjærsgaard, Børneafdelingen, Regionshospitalet Herning, genvalgt 2018 (Kasserer)

 • Afdelingslæge Benedicte Dessau-Arp, valgt 2020 (Sekretær)

 • overlæge Birgitte Dolmer, Slagelse Børneafdeling, valgt 2020

 •  Suppleant Overlæge Anders Jørgen Schou, Odense Universitets hospital, 

 • Suppleant Louise Lundby Christensen, Ledende overlæge børneafdelingen Slagelse

 • Suppleant Malene Boas, Ledende overlæge børneafdelingen Roskilde

 • Suppleant Overlæge Lene Lyngsøe, Hillerød Hospital,


Ifølge vedtægterne er DSBD’s bestyrelse også bestyrelse for Det danske Register for Børne- og Ungdomsdiabetes med tilhørende Biologisk Bank.
Bestyrelsen har i perioden 2013/14 været suppleret med registerets daglige ledelse og lederen af Biobanken.

Registrets daglige ledelse består af:

 • Overlæge, ph.d. Jannet Svensson.

 • Lederen af Biobanken er professor, forskningsoverlæge dr. med. Flemming Pociot.


Desuden er følgende associeret til bestyrelsen 2013/2014:

 • Diabetesforeningen ved Anne-Marie Wegener

 • Informationsudvalget ved Jannet Svensson (formand)

 • Forskningsudvalget ved Niels Birkebæk (formand)

 • Mødeudvalget ved Kasper Pilgaard (formand)

 • Instruksudvalget ved Jesper Johannesen (formand)


Underudvalg

Forskningsudvalg

 • Niels Birkebæk (formand)

 • Jesper Johannesen
 • Anders Jørgen Schou

 • Siri Fredheim

Kommissorium:
At fremme forskning og øge kvaliteten af behandlingen af børn og unge med diabetes. Forskningsudvalget skal endvidere vurdere og hjælpe med udformning af DSBD protokoller.


Mødeudvalg

 • Kasper Pilgaard (formand)

 • Anders Johansen
 • Lene Lyngsøe

 • Jane Thomsen

Kommissorium:
At tilrettelægge DSBD’s medlemsmøder i samarbejde med bestyrelsen.


Informationsudvalg

 • Jannet Svensson (formand)
 • Birgitte Hertz
 • Malene Rise Jensen

Kommissorium:
At formidle medlemskommunikation, nyhedsbreve og ajourføring af DSBD’s hjemmeside


Instruksudvalg

 • Birthe Olsen (formand)

 • Birgitte Hertz

 • Jannet Svensson

 • Dorte Hansen

 • Mette Madsen

 • Per Kjærsgaard

 • Jesper Johannesen

Kommissorium:
At sikre løbende udvikling og revision af instrukser udgående fra DSBD.