Pris: Analyserne koster 1200,- kr. pr. patient (dækker forsendelse, opbevaring, håndtering og analyse)

Autoantistof-bestemmelse (GAD-65, IA-2A, IAA & ZnT8A)

 

Praktisk information:

 1. 5 ml blod i tør-glas (rød prop) til autoantistofbestemmelse (samme procedure som biobankprøver). Prøven skal helst tages hurtigst mulig efter debut, men inden 1 uge efter opstart af insulin behandling

 2. Blodprøve sendes som til biobank til: 

  Steno Diabetes Center Copenhagen
  Corelab
  Borgmester Ib Juuls Vej 83

  2730 Herlev

  Kuverten mærkes ”Diabetes autoantistof” (husk at opgive navn på patient, cpr.nr, sygehus, og afd. tlf.nr.)
  Børn og Unge, klinik 2 på Herlev Hospital videresender prøverne til Finland hver 3. måned.

 3. Blodprøvesvar meddeles skriftlig til henvisende afdeling (central registrering i børnediabetesregisteret foretages af Herlev Børne- og Ungeafdeling)
 4. Fakturering sendes til rekvirerende afdeling.