Pris: Analyserne koster 1200,- kr. pr. patient (dækker forsendelse, opbevaring, håndtering og analyse)

Autoantistof-bestemmelse (GAD-65, IA-2A, IAA & ZnT8A)

 

Praktisk information:

 1. 5 ml blod i tør-glas (rød prop) til autoantistofbestemmelse (samme procedure som biobankprøver). Prøven skal helst tages hurtigst mulig efter debut, men inden 1 uge efter opstart af insulin behandling

 2. Blodprøve sendes som til biobank til: 

  Børn og Unge, klinik 2
  Borgmester Ib Juuls Vej 25C, 4. etage

  DSBD Biobank, Diabeteslaboratoriet
  Herlev Hospital
  2730 Herlev

  Kuverten mærkes ”Diabetes autoantistof” (husk at opgive navn på patient, cpr.nr, sygehus, og afd. tlf.nr.)
  Børn og Unge, klinik 2 på Herlev Hospital videresender prøverne til Finland hver 3. måned.

 3. Blodprøvesvar meddeles skriftlig til henvisende afdeling (central registrering i børnediabetesregisteret foretages af Herlev Børne- og Ungeafdeling)
 4. Fakturering sendes til rekvirerende afdeling.