Børn - og ungeambulatoriet, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Vi følger omkring 90 børn/unge med diabetes i alderen 0-18 år. Aktuelt følger vi udelukkende børn/unge med type 1 diabetes. Der diagnosticeres årligt 10-15 børn/unge med diabetes i Hjørring, og de seneste år har kun omkring 2 af disse været under 5 år ved debut.

Diabetes-teamet:

Teamet består af 2 speciallæger med endokrinologi som et af hovedområderne, 1 læge i kursusstilling, 1 diætist, 1 psykolog, 2 diabetessygeplejersker i ambulatoriet og 4 diabetessygeplejersker i sengeafsnittet, som dog alle også arbejder med andre specialer. Alle vores diabetespatienter er fast tilknyttet en kontaktlæge samt en af diabetessygeplejerskerne i ambulatoriet.

Ved debut og ved indlæggelser af diabetesbørn i øvrigt er det diabetessygeplejerskerne i sengeafsnittet, der i fællesskab med det øvrige personale varetager plejen og undervisningen. I forbindelse med debut er ambulatorie-sygeplejersken på besøg i sengeafsnittet for at hilse på barnet/den unge, og barnet/den unge er også i ambulatoriet for at se de fysiske rammer her. Ved øvrige indlæggelser er der tæt samarbejde mellem sygeplejerskerne i sengeafsnittet og i ambulatoriet, enten i form af telefon- eller mailkorrespondance eller ved at ambulatoriesygeplejersken deltager ved udskrivningskonferencer. Efter udskrivelserne overtager ambulatorie-sygeplejerskerne og den pågældende kontaktlæge den ambulante kontakt.

Mål:

Målet er tilfredse børn/unge og deres familier. Vi stiler mod, at så mange som muligt kan opnå at være velregulerede og have en HbA1c på under 58 mmol. Dette forsøges opnået ved, at alle bliver tilbudt 4 årlige læge/spl-besøg, med god mulighed for ekstra besøg og tættere kontakt ved behov. Derudover har vi daglig telefontid alle hverdage, og der er mulighed for at bruge vores hotline-nummer til sengeafsnittet i aftentimerne samt i weekender og ferier.

Der afholdes brugermøde hvert eller hvert andet år for alle vores diabetesbørn, hvor vi sætter fokus på forskellige problemstillinger. Vi underviser skoler og daginstitutioner ved debut, og tilbyder løbende undervisning ved skole-/institutionsskift eller til sundhedsplejersker og andre interesserede.

Derudover arbejder vi aktuelt med et nyt tilbud til vores unge, som formentlig starter op i løbet af 2015. Her vil der blive mulighed for at få skabt et netværk for de unge diabetikere, og der vil blive undervist og diskuteret forskellige problemstillinger, der er relevante, når man er ung og har diabetes. Forløbet vil løbe over 3 eftermiddage/aftener og vil blive tilbudt alle, i det år de fylder 15 eller 16.

Vi arbejder pt. med transition, og har et godt samarbejde med voksen-endokrinologerne i Frederikshavn, hvor vi sammen prøver at afprøve nogle ekstra tilbud, der kunne gøre transitionen nemmere for de unge.

Behandlingen:

Alle nydiagnosticerede starter op på basal/bolus regime med Levemir/Lantus og Novorapid. De børn der ønsker det, får anlagt insuflon og oplæres i brugen af denne.

Mange kommer på insulinpumpebehandling, og påsætning og oplæring af denne, sker i små hold over tre dage. I løbet af det første halve til hele år efter pumpestart, tilbydes et repetitionskursus/avanceret kursus á 2 timers varighed. Vi har knap 60% af vores børn/unge på insulinpumpe, og vi benytter pumper fra firmaerne Medtronic og Roche.

Vi benytter aktuelt CGM fast til 2 børn, og har derudover et antal vi benytter/låner ud ved behov.  

DanDiabKids:

Årsstatus/Udvidet årsstatus laves så tæt på barnets fødselsdag som muligt. (Der indsendes HbA1c til Herlev ca. 3 måneder før). Det er en af sygeplejerskerne i ambulatoriet der taster i KMS og er ansvarlig for at dette bliver gjort.