Malthe kompr

Teamet består af

  • 1 diætist (cirka 20 timer/uge)
  • 2 sygeplejersker (i alt cirka 30 timer/uge)
  • 1 psykolog (cirka 5 timer/uge, afhængig af behovet)
  • 2 fastansatte læger og 2-3 læger i HU.

 

Børnene/de unge følges til omkring 18 års alderen. Vi følger pt. omkring 80 børn og unge. 8-10 af børnene har også cøliaki og 3 er i behandling for hypothyreose. 65-75 % af vores børn har insulinpumpe, flest Medtronic, ca. 10 har Accucheck. Næste gang vi sætter pumpe på, bliver det en animas.

Alle patienter ses som minimum hver 3. måned. Vi har mange besøg hvor både læge, sygeplejerske og diætist er med, men ellers varierer sammensætningen helt af behovet. Mange patienter ses oftere end hver 3. måned, helt efter behovet.

En gang om året erstattes et ambulant besøg af et ”undervisningsambulatorie”, hvor vi samler grupper af børn/unge og forældre og gennemgår relevante emner som ”pubertet, alkohol og diabetes”, ”skolestart” og ”sund kost”.

Ind i mellem samler vi de 12-13 årige til en ”diabetesskole”, 3 x 2 timer med gennemgang af alt det, de bør vide. Det afsluttes med en lejrtur, 1-2 dage, uden forældre.

Vores fokusområder har i de seneste par år været at få rapporteret ind til registret. Vi har også haft fokus på ”generelt sund kost”.

Fremadrettet har vi bestemt at have fokus på at få børnene helt ned under 55 mmol/mol. Vi har haft en tendens til at ”stille os tilfreds” når de var blevet bedre reguleret, og nu lå ”næsten hvor de skulle”.

Desuden har vi et meget vigtigt fokusområde, som hedder ”fysisk aktivitet” som vi vil sætte øget fokus på.