Dette gælder kun patienter negative for autoantistof GAD-65, IA-2A, Zn-T8 og/eller patienter med diabetesdebut inden 9 måneders alder, som tilbydes deltagelse i 

”Studie af børn og unge, nydiagnosticeret med diabetes mellitus: Betydning af arvemæssige forhold for årsag, diagnose og behandling” (jævnfør protokol af samme navn)

Patienterne tilbydes genetisk screening for mutationer i KCNJ11, ABCC8, HNF1A og HNF4A.
Undersøgelserne er gratis ved deltagelse i studiet og udføres af Pål R. Njølstad, Haukeland Universitets Hospital. 

Fremgangsmåde:

 1. Skriftligt informationsmateriale omkring genetisk screening udleveres og gennemgås mundtlig af kontaktlæge med patient og pårørende

 2. Samtykkeerklæring, der underskrives af børn over 12 år, samt en forælder med forældremyndighed, kopi i journal

 3. Registreringsskemaet indeholder praktisk information for blodprøvetagning. Skemaet udfyldes og underskrives af kontaktlægen som rekvirerer de genetiske analyser

 4. Registreringsskemaet, Samtykkeerklæring fra forældre, Informeret samtykkeerklæring fra børn over 12 år printes, udfyldes og sendes sammen med prøvematerialet til: 

  Steno Diabetes Center Copenhagen
  Corelab

  Borgmester Ib Juuls Vej 83
  2730 Herlev

   Kuverten mærkes ”Diabetesgenetik” 

Der er indgået en aftale med mulighed for autoantistofbestemmelse (inkluderer GAD-65, IA-2A, IAA & ZnT8A) som standard i diabetesudredningen af fremtidige nydiagnosticerede diabetesbørn i Danmark. Analyserne udføres af Michael Knip, Helsinki, Finland.

Læs mere...

Her er skemaet til biobankoplysninger:

Oplysninger til Biobanken, adressen opdateret pr. nov. 2021