DSBD's generalforsamling fandt sted den 11/4 2014.

Dirigent: Henrik Mortensen

 • Formandens beretning blev vedtaget uden kommentarer.

 • Ingen nye forslag.

 • Regnskabet blev godkendt, selvom der manglede nogle poster.
  Vi har overskud svarende til, hvad der bliver ydet i tilskud til medlemsmøde.
  Kontingent uændret 300 kr. p.a.

 • Valg til Bestyrelsen:

  • Lene Lyngsøe og Per Kjærsgård på valg.Begge blev genvalgt uden modkandidater.

  • Jannet Svensson blev valgt til suppleant.

  • Dorte Hansen blev genvalgt som revisor. Ingen revisorsuppleant blev valgt.

Alt for få opnår en HbA1c under target!

Er dette nu under debat?

Læs mere...

DSBD medlemsmøde med fokus på registeret og lidt om undervisning!

Undervisning af børn og unge med diabetes, hvordan kan det gøres ?

Hvornår: 4. oktober 2013

Hvor: Radisson Blu H.C Andersen Hotel, Odense

Tidsrum: kl.10.00-15.45

Hvem: En registeransvarlig læge og sygeplejerske fra alle afdelinger

PROGRAM:

10.00-11.30:                  Velkomst

                                            Årsrapport – ny afrapportering via Dansk Diabetes Database

                                            Præsentation af ny dsbd hjemmeside

                                            Praktiske registerproblemer indsendt af medlemmerne

                                            Ved Jannet Svensson, Jesper Johannesen og fællesdiskussion

11.30-13.00                    Præsentation af nye instrukser ved instruksformænd:

                                            T2DM ved Jesper johannesen

                                            Hypoglykæmi ved Jannet Svensson

13.00-14.00                    FROKOST

14.00-14.30                    Præsentation af diabetesundervisning for de 9,12 og 15 årige                         Diabetessygeplejerske Helle Hastrup Børneafd. Aalborg

14.30-15.00                    Kaffepause                     

15.00-15.45                    Brug af billeder i konsultationen, som et middel til at få barnets liv med diabetes i fokus ved diabetessygeplejerske Lisbeth H. Andersen, Børneafd. Kolding sygehus                                 

DSBD medlemsmøde: En dag i registerets tegn!!!

Børnediabetesregisteret – hvordan går det med det, og hvor skal vi hen?

Kom og sæt dit præg på registerets fremtid!!!

HVORNÅR: 4. oktober 2013

HVOR: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

HVOR LÆNGE: 10:00-16.00

HVEM: En registeransvarlig sygeplejerske og læge fra alle afdelinger

 

Rejselegat for yngre læger med speciel interesse for pædiatrisk diabetologi

Legatets størrelse:

2 årlige legater af 4000 kroner.

Formål:

Støtte til rejseaktiviteter i forbindelse med diabetologiske møder/kongresser i ind- og udland.

Hvem kan søge:

Yngre forskningsaktive læger med speciel interesse i pædiatrisk diabetologi. For at komme i betragtning skal ansøgeren fremlægge resultater på mødet/kongressen. Abstrakts skal være afsendt/godkendt.

Læs mere...