Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

22. april Comwell, HC Andersen kl 13.30-14.30

Forslag til Generalforsamlingens dagsorden skal være bestrylesen i hænde seneste 3 uger før generalforsamlingen, dvs 1. april 2022.

Punkter fremsendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  1. Valg af dirigent:
  2. Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD´s register; DanDiabKids Fra 2021 Jannet Svensson, fra 2022 Mette Madsen
  3. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremstiller forslag om vedtægtsændringer. Væsentligste ændringer:

Forslag om sundhedsprofessionelle i børne- unge diabetesteams kan være medlemmer og deltage i møderne

Forslag om sygeplejersker kan vælges ind i bestyrelsen

Kasseren udpeges af bestyrelsen, men behøver ikke være medlem af bestyrelsen

Vedtægtsændringer kan ske ved flertal blandt fremmødte medlemmer, hvor det nu er mindt ¼ af de stemmeberettigede der skal afgive stemme (evt med fuldmagt)

Hvis du stemmer for forslaget, så giv meget gerne din kollega en skriftlig fuldmagt med til mødet.

  1. Forelæggelse af regnskab 2021 og forslag til kontingent
  2. Valg til bestyrelsen. Der var valg efterår 2021, hvor Annette Korsholm Mouritsen og Malene Søborg Heidemann blev valgt ind. Mette Madsen modtog valg som formand. Alle fortsætter gerne
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant .
  4. Eventuelt

link til vedtægterne  Vedtægter

På bestyrelsens vegne Mette Madsen