Hvad skal vi tænke på hvis patienten ringer?

Der er høje blodsukre:
Risikoen for udvikling af ketoacidose er større ved pumpebehandling, da der ikke er langsomtvirkende insulin i kroppen. Symptomerne optræder inden for 3-5 timer :

Spørg patienten om følgende:

1. Er der ketonstoffer i urinen/blodet?
2: Er pumpen tændt og er der insulin i den.
3: Har der været alarmer, og hvilke ?
4: Er der luft i infusionssættet / kinket infusionssæt / utætheder
5: Sidder kateteret korrekt ?.
6: Har du husket tage måltidsinsulin – check eventuelt bolushistorik.
7: Er du syg ?

Der er lave blodsukre.

Spørg patienten om følgende:

1: Spørg om patienten habituelt er lav på dette tidspunkt, svarende til en for høj basalrate.
2: Har du taget for meget måltidsinsulin, eller har du ikke spist tilstrækkeligt?
3: Har du dyrket motion og ikke fået tilstrækkelig mange kulhydrater efter motionen


(Husk: Efter relativ kraftig motion skal basalraten reduceres. Se vejledning om fysisk aktivitet).

Pumpen virker ikke:
Bed patienten om at skifte til injektioner med pen.
Tag f.eks. NovoRapid ca. 10 % af døgndosis hver 3.-4. time, og NovoRapid bolus i forbindelse med
måltider. Kontakt afdelingen den næste dag. Ved udtalt ketonuri eller blodketoner indlægges
patienten.
Hvis patienten skal fortsætte med penbehandling i flere dage, f.eks. ved pumpesvigt under en rejse,
anvendes som udgangspunkt den behandling, som behandleren har anført i doseringskortet.
Bemærk at insulindosis under penbehandling er ca. 20 % højere end ved pumpebehandling.