Referat medlemsmøde 27/10 2014 Odense kort referat

Årsrapport: ved Jannet

Historien vedr den fælles database blev gennemgået. Detaljer kan ses http//www.rkkp.dk

I forløbet med udarbejdelse af rapport drukner vi i de voksne.

Der kommer nye krav på vores indikator fra næste år:

  • Nye krav er hba1c 40 % <59
  • Hba1c>75 % ikke defineret.

Lokale hba1c er på laboratorierne oftest lavere end centralt. Det kan bedre den generelle kontrol.

Jannet har lavet ny funktion i registeret med mean Hba1c

Fremover kan rygning bliver noget de vil tage op som indikator, har vi spurgt og har vi tilbudt eks rygestop

Senfølge ved Jesper

Udvidet screen 12, 15, 18 og 21 hvis større end  >3 års varighed diabetes

Ispad foreslår årligt screen

Retinopati og nefropati fra 10 år eller pubertet ved diabetes varighed 3-5 år

Ingen værdier for hvad skal vibrationssansen ligge på. Der belv aftalt/foreslået 6 mv på <150 cm og 10? >150 cm

Urinscreeninger skal helst afklares inden for 6 mdr. 2 ud af 3 prøver. (1 år)

Standard bt

Bt Ispad foreslår årligt fra 12 år er kravet i databasen, men Ispad foreslår årligt efter 5 års varighed.

Louise Winding fra Kolding

Dps klaringsrapport kan give et overblik til dem der ikke var tilstede. Findes på DPS hjemmeside

2-3 % børn har hypertension, voksne 30-50%.

Non dipping hypertension går forud fra albuminuri.

Halvautomatiske apparater stemmer dårligere end reference materiale der er med kviksølv

Kan dog bruges til monitorering og screening

Anbefalinger til hvordan der skal måles:

  • Måles og vejes inden. 5 min hvile
  • Sidde med manchet på højre arm, fod og rygstøtte.
  • Arm ud af bluse.
  • Mål omkreds. Armen hvilende i hjertehøjde. Manchet størst passende, hørende til app. Tætsluttende. Markering ud for art
  • Min 3 målinger foretages til der kun er forskel på max 6 mm hg og ro på stuen.
  • Tage gennemsnit af de 2 sidste.

Vurdering:

Growht chart app hvor man kan finde hvad det må være eller skema/kurver på dps hjemmeside

Screening psykosociale parametre. Stine og Julie

Disabkids

Oversættelse fra engelsk vanskelig for betydning

Stines forsøger med VAS skala

Har besvær med få de unge til at besvare.

Der blev lavet gruppearbejde for at bedre bla det sproglige i testene.

Enige om vi på sigt gerne vil have denne parametre i databasen. Meget mangler dog før det er realistisk

Coaching  projekt udgået far Kolding ved Jane Thomsen

Janes projekt belve gennegået. Der skal indgå 120 unge fra 15-25 år  ved børne og voksenafdelinger i Jylland. Halvdelen skal coaches resten kontrol. & coach ansat og starter 1/1 2015. Der dog kun fundet ½ delen nu. Bygger på pilotprojekt tidl.