Der findes masser af modeller, som man kan benytte, hvis man ønsker forandring. Plan Do Study Act bruges pt. i Sverige, hvor de har forbedret HbA1c på flere afdelinger. En anden model er SMART modellen, som I alle stiftede bekendtskab med på BES.

S = Specifik - dit mål skal være så specifikt at det IKKE kan misforståes

M = Målbart - det skal kunne måles - så du ved hvornår du er i mål

A = Attraktivt/acceptabel  - det skal være noget du ønsker at gøre eller oplever som positivt

R = Realistisk - du skal også se på hvad der kan være af forhindringer og vurdere dem realistisk

T = Timing - der skal være en tidsangivelse på, hvornår målet skal være nået.

Et eksempel på en SMART målsætning:

Specifik:
HbA1c gennemsnit falder for 5-10 årige ved at få alle til at måle minimum 5 BS/døgnet eller tage min 5 injektioner
Målbar
Reduceres med 5 mmol/mol
Attraktiv/acceptabelt
Patienterne opnår mindre risiko for komplikationer
Behandlerne er enige om at det er et mål/muligt
Realistisk
Vi opnår resultater på linie med Ålborg
Studier viser fald på 5 mmol/mol ved 1 bolus/1 blodsukker
Tid
Vi skal have nået målet indenfor 1 år