Legatets størrelse:

2 årlige legater af 4000 kroner.

Formål:

Støtte til rejseaktiviteter i forbindelse med diabetologiske møder/kongresser i ind- og udland.

Hvem kan søge:

Yngre forskningsaktive læger med speciel interesse i pædiatrisk diabetologi. For at komme i betragtning skal ansøgeren fremlægge resultater på mødet/kongressen. Abstrakts skal være afsendt/godkendt.