Følgende mulige emner til internatweekend d 15-16.1.16.

  1. Færdiggøre senfølgeprojektet - Jesper Johannesen er "bagstopper" Niels Birkebæk og Mette Madsen er med i projektet.

     b.   BT projektet (erne) med stud med Jacob Vestergaard som førsteforfatter - retrospektiv

           analyse af de ca 50000 BT (som afhængig variabel) vi har i databasen - mod hba1c, alder,

           diabetesvarighed, BMISDS, senkomplikation osv (uafhængig variabler). Jannet Svensson

           er "bagstopper"

       b1.Hypertension – hvordan sikres rettidig omhu – fokus på en korrekt diagnose og

           behandling! her ville vi så sammeligne optimal BT måling på 4 afdelinger med de øvrige BT

           målinger indberettet til databasen et år (børn >10 år).

       

      c. HbA1c før og 2-3 år efter et svært hypoglykæmitilfælde. Niels Birkebæk er

           "bagstopper". Jannet vil evt. lave statistikken før internatet med opbakning fra C. Pipper.

      

       d. Hvordan påvirker indlæggelse med svær ketoacidose den metaboliske kontrol og adfærd de

           kommende 3- 4 år (har vi valide retrospektive data om antal BS og bolus 4-5 år bagud)

       

       e. Hvordan påvirker cøliaki diagnosen den fremtidige metaboliske kontrol og adfærd

        

        f. Hvordan påvirker oplysning om senkomplikation den fremtidige metaboliske kontrol og

           adfærd

         

         g. Cøliaki – en konsekvens af øget opmærksomhed og a priori genetisk risiko eller er diabetes

             en risikofaktor for cøliaki - Jannet bagstopper

        

         h. Pumpeindstillinger – kan optimering af pumpeindstillinger og øget adhærens til brug af

             bolus-guiden forbedre Hba1c? - Jannet bagstopper

Alle der mener, de kan bidrage til disse studier vil være velkommen. Man bedes ved tilmeldingen notere hvilket projekt man er interesseret i og bidraget. Tovholder betyder sidste forfatter på et manuskript, skal sammen med førsteforfatter være ansvarlig for at projektet skrider frem. Førsteforfatter skal skrive primære udkast. Øvrige med-forfattere skal bidrage aktivt. Når vi har tilmeldingen finder vi ud af hvilke projekter der skal aktiveres.

Vi afholder mødet på Herlev. Dem, der har brug for overnatning, bedes melde det til Niels, som vil koordinere egnet overnatning i området. Der vil max. være plads til 12 deltagere.

Det er vigtigt at den enkelte før mødet har gjort op, hvilken arbejdsindsats hun/han er parat til at yde. Der kan i mindre omfang søges om frikøb til udvalgte opgaver. Statistiker Christian Pipper hjælper med statistikken.

Mvh Bestyrelsen/forskningsudvalget