Der planlægges internat for DSBD's medlemmer 15+16 januar 2016. Nærmere følger, men sæt kryds i kalenderen.

Jannet