Referat fra DSBD´s efterårsmøde 6. oktober i Odense