Indkaldelse til generalforsamling i DSBD 2020:

Torsdag d. 5 marts

Hotel Nyborg Strand

Kl. 17.15:

  • 1.Valg af dirigent:
  • 2.Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD’s register
  • 3.Indkomne forslag.
  • 4.Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent
  • 5.Valg til bestyrelsen
  • 6.Valg af revisor og revisor suppleant .
  • 7.Eventuelt