Dansk Register for Børne og unge diabetes blev opstartet i 1996

 

Link til pdf

Siden registeret start er der set en flot stigning i datakomplethed - så nu er det omkring 90% af alle danske børn med diabetes, som screenes med en central målt HbA1c