| Udskriv |

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING Af Type 2 Diabetes (T2D).

En DSBD instruks, udarbejdet af Jesper Johannesen.

Definition:

Type 2 diabetes (T2D) opstår når insulinsekretionen er utilstrækkelig til at imødekomme det stigende behov som følge af øget insulin resistens. Heraf følger, at T2D ofte er associeret med andre insulin resistens tilstande: overvægt, hyperlipidemi, hypertension, acantosis nigricans, ovariel hyperandrogenisme og non-alkoholisk fedt lever sygdom (NAFLD). Tillige ses obstruktiv søvn apnøe, ortopædiske komplikationer (epifysiolyse), pancreatit, cholecystit og pseudotumor cerebri ofte i denne sammenhæng.

Klassifikations usikkerhed

Diagnose:

Diagnosen T2D stilles ved

Hvis pt har hyperglykæmiske symptomer kræves blot een diabetisk paraklinisk værdi for at stille diagnosen. Hvis diagnosen udelukkende stilles på paraklinik, bør den paraklinske test verificeres med to diabetiske værdier på to forskellige dage.

Prædiabetes defineret ved forhøjet HbA1c, nedsat glukose tolerance (IGT) og forhøjet faste blodsukker (IFT) defineret ved

-       er ikke omfattet i denne instruks


Symptomer:

Formål med terapi

Behandlingsmål:


Behandling

Kan tilfredsstillende glykæmisk kontrol ikke opnås ved ovenstående, kan suppleres med farmakologisk behandling:

  1. Metformin:
  1. Dosering: individuelt. Henvises til Lægemiddelkataloget
  1. Insulin behandling:
  1. Dosering: individuelt. Henvises til Lægemiddelkataloget
  1. Beta-celle stimulerende midler: Sylfonylurea, repaglinider
  1. Dosering: individuelt. Henvises til Lægemiddelkataloget

t2dm flowchart